f t y m
Copyright 2023 . Комитет Родолюбие - всички права запазени

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Pin It

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 март 2018г. - Възстановка Освобождаване на Полатово

Pin It

Урок по родолюбие-Комитет Родолюбие и рецитал на СУ"Любен Каравелов" в Исторически музей гр.Пловдив (28.03.2017г.)

Pin It

Стихотворение за Васил Левски

Pin It

Изпълнено от Амелия Николова на 5 години.