f t y m
Copyright 2023 . Комитет Родолюбие - всички права запазени
Pin It
Чл. 1.Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава. 
Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата". 
(2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част от този закон. 
Чл. 3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, определен със закон за държавния печат. 
(2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Министерския съвет.
ЗАКОН за герб на Република България 
(Обнародван в Държавен Вестник, бр. 62 от 5.08.1997 г.)
31 юли 1997 година
Депутатите от 38-ото Народно събрание приемат новия български герб със 177 гласа " За", 16 " Против" и 29 " Въздържали се". 
 
 
История на гербът на  България:
 
 
Герб на „краля“ на България – 1295г., гербовник на Лорд Маршал.


Герб на императора на България – 1370г., Гелдренски гербовник.


Герб на България – XIV век, от пътепис на анонимен марокански пътешественик.


 
Герб на императора на България – 1483г., Общ гербовник.
 


Герб на България – 1595г., Гербовник на Кориенич-Неорич.
 


Герб на България – 1603г., Белградски гербовник.
 


Герб на България – XVII век, от ръкописа на Берлинския гербовник.
 


Герб на България – 1688г., Знаци и гербове, Янез В. Валвасор.
 


Гербове на Мизия, Тракия, Македония и Дардания – 1701г., от „Стематография“ на Павел Ритер- Витезович.
 


Герб на България – 1702г., „Стематография“, Павел Ритер-Витезович.
 


Герб на България – 1741г., „Стематография“, Христофор Жефарович.
 


Герб на княз Александър І Батенберг – 1879-1880г., използван и като държавен герб.
 

 

Герб на Княжество България – 1881-1927г., 
 


 
Герб на Царство България – 1927-1946г. - по проекта на Стефан Баджов.
 


 
Герб на Република България – 1946-1948г. 
 


Герб на Народна Република България – 1948г.
 


 
Герб на Народна Република България – 1948-1967г.
 


Герб на Народна Република България – 1967-1971г.
 


Герб на Народна Република България – 1971-1990г.
 


Официалния герб на България – одобрен от Народното събрание през 1997.