Ние сме

Pin It

komitet rodoliubie new logo  

 

Скъпи приятели,на 13.01.2006г. в гр.Пловдив се събрахме група патриоти,милеещи за славната история на Отечеството ни. Учредихме дружество,което да изучава и възвеличава бойните и културни подвизи на българите през вековете.
Нарекохме го: „КОМИТЕТ РОДОЛЮБИЕ”

Целите на организацията са насочени главно към - запазване на българската история ; укрепване на родолюбието като ценност сред подрастващите ; съхраняване на българщината в Родината и извън нея ; колекциониране на разрешени от закона предмети свързани с историята и др.

Тези си цели постигаме чрез - участия и организиране на исторически възстановки ; открити уроци по родолюбие в училищата ; организиране на изложби и викторини ; изграждане и възстановяване на исторически паметници ; благородни инициативи свързани с популяризирането на неизвестни или слабо известни личности и събития в историята ни и др.