"Иеродякон Игнатий - Васил Левски"

 

На 01.11.2019г. Комитет Родолюбие бе награден с Отличието "Иеродякон Игнатий - Васил Левски" за духовност, хуманизъм и патриотизъм.

Много сме горди и благодарни за признанието!

Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski
Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski
Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski
Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski
Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski
Иеродякон Игнатий - Васил Левски / Ierodyakon Ignatiy - Vasil Levski